FSS Revisjon ASFSS Revisjon AS

FSS Revisjon er et lokalt forankret revisjonsselskap med inngående kjennskap til det lokale næringsliv. Vi er små nok til å gi deg personlig oppfølging og store nok til å ha både kapasitet og kunnskap til de fleste oppdrag. Hos FSS Revisjon har vi dybdekunnskap innen de fleste fagområder.